Groepsetiquette

Het bestuur hecht er belang aan om de fietsgroep zoveel als mogelijk compleet te houden of uit te breiden. In de praktijk is dit wel eens problematisch. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, de fietsers zelf, (b.v. te grote trainingsachterstand t.o.v. de rest van groep, blessures etc), maar ook een te hoge snelheid, onoplettendheid en minder sociaal rijden van groepsleden. Daarom willen wij nog eens enige, vanzelfsprekende aspecten, die ervoor kunnen zorgen dat iedereen zolang mogelijk kan meefietsen in de groep aandacht geven. Niet onbelangrijk, dit komt ook de veiligheid ten goede.

Snelheid
Bij Tandje Bij wordt vaak in een stevig tempo gereden. Op zich geen probleem zolang iedereen goed kan meekomen. Helaas zien we vrij regelmatig dat het sociale fietsen ondergeschikt raakt aan de prestatie. Snelheidsproblemen zien we nogal eens optreden als de sterkste fietsers tegen elkaar oprijden en het tempo gaan bepalen. Het is echter niet de bedoeling dat het, om met een term uit het verleden te spreken, een speedgroep wordt. De snelheid kan variëren, afhankelijk van de samenstelling van de groep en omstandigheden onderweg. Een hoog gemiddelde is geen doel op zich, het is belangrijk dat ook de sterkste rijders hiermee rekening houden en hun tempo matigen indien dit nodig is. Het spreekt voor zich dat er wordt geluisterd naar aanwijzingen betreffende de snelheid.

Rekening houden met en letten op elkaar
Zijn er mensen in de problemen of dreigen ze hier in te komen, dan kan een helpend wiel een wereld van verschil maken. Sterke fietsers kunnen in zware omstandigheden een tweede waaier opzetten in de staart, ook het rijden op de zijkanten bij een sterke zijwind kan veel schelen.

Veiligheid
Vanzelfsprekend houden wij ons zoveel mogelijk aan de algemeen geldende verkeersregels. Voor de fietsclub zijn er ook zaken die extra aandacht vragen. In onoverzichtelijke en onveilige situaties moet de snelheid gematigd worden. Voorbeelden hiervan zijn tegemoetkomend verkeer, passages van dorpen, moeilijke en/of gevaarlijke bochten, paarden, loslopende honden etc. Uiteraard is de veiligheid eerste prioriteit, maar tevens moet er achteraan zeer hard worden doorgefietst om weer aan te sluiten als er na remacties in de groep, na een bovengenoemde situatie, vooraan gewoon wordt doorgefietst.

Communicatie
Een goede en respectvolle communicatie binnen de groep is belangrijk. Snelheid is een bekend en veelvuldig terugkomend communicatie punt. Minstens zo belangrijk is communicatie betreffende de veiligheid. Bij obstakels of gevaarlijke situaties moet er duidelijk en snel worden gewaarschuwd, dit kan zowel mondeling als met handgebaren of signalen. Denk aan rommel op de weg, medeweggebruikers, vluchtheuvels, drempels, slecht wegdek en andere gevaarlijke situaties. Als de routeplanner en/of signaalgever van achter rijdt is het van belang dat zijn aanwijzingen snel en duidelijk worden doorgegeven naar voren.