Vergeleken met een week geleden een wereld van verschil. Niet alleen ongeveer 13 graden koeler, maar ook een fikse noorden wind. Toch startte de eerste groep om half twee in een zonnetje. Na een kort beraad werd Jacco tot routeplanner gebombardeerd want er wordt koers gezet naar Brabant.

Via Poortvliet wordt de Oesterdam bereikt, waar de snelheid langzaam oploopt tot waarden boven de 40 km/uur. Celesta is ook van de partij en wordt door Kees naar voren geposteerd. Simon heeft een probleem met de batterij van zijn Polar, dus hij moet regelmatig vragen hoe hard we fietsen. Tijd voor een Garmin, gelukkig is hij bijna jarig. Op het eind van de Oesterdam vinden de eerste “testjes” plaats en worden elkaars benen de maat genomen. Zo loopt de snelheid op tot boven de 50 km/uur als Simon en Jacco elkaars wiel voor de ander proberen te plaatsen.

De route gaat verassend langs de oostzijde van het Schelde-Rijnkanaal, waar aan de Nederlandse kant  nu, na een hersteloperatie van de Vlaamse overheid, het slechtste asfalt ligt. Over de grens gekomen glijden we als vanzelf richting Zandvliet, dat we van west naar oost doorkruisen, om vervolgens richting het Ravenhofbos te rijden. Daar passeren we een drietal kasseistrookjes, waar niet iedereen blij mee is.

Het was zeker vijf jaar geleden dat we Putte omzeilden, waardoor Jacco moeite had het juiste pad te vinden. Zo werden we letterlijk het bos ingestuurd. Mocht de pret niet drukken, want voorbij de Joodse begraafplaats werd de Provinciale weg naar Hoogerheide weer gevonden. In Huybergen moest vanwege een wegafsluiting snel de route worden aangepast. Bij de Klavervelden werd overwogen een extra rondje te doen, zoals we afgelopen winter vaker deden. Toch maar van afgezien, zodat we op de Schansbaan een flinke bui op ons dak kregen. Ook verderop in de klim van de Thoolse Brug barre omstandigheden. Eerst Jacco en toen Hans Priem kozen het verkeerde wiel van Simon, waardoor het peloton uiteen sloeg.

Op Tholen werd de zon opgezocht en werden de volgende speldenprikken uitgedeeld. Eerst door Kees aan Daan, die op de grote molen probeerde bij te blijven. Vervolgens door Jacco aan Simon, die echter op de Roolandsedijk genadeloos terugsloeg. In het zonnetje werd nog even een bandje verwisseld van Kees, waarna vol gas werd gegeven naar Mike, waar het nog erg gezellig werd.

Ook de tweede groep was met een groot gevolg en was in dezelfde contreien bezig geweest.