Algemene Ledenvergadering Tandje Bij Agenda 2022

Agenda algemene Ledenvergadering Tandje Bij
Dinsdag 22 maart 2022 aanvang 20:00 uur   (cafetaria Centrum)                     

Agenda

 1. Opening / mededelingen:
  • Algemene mededelingen
  • In-uitgaande post
 2. Jaarverslagen:
  • Goedkeuring jaarverslag secretaris.
  • Financieel overzicht penningmeester 2021
  • Kascontrole
   • Verslag en goedkeuring kascontrolecommissie ( Hans den Ouden, Jeroen Ridderhof)
   • Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie (Hans aftredend)
  • Begroting 2022
 3. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend secretaris Jacco Paauw (niet herkiesbaar )
  • Bestuursverkiezing; Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor de vacature binnen het bestuur tot de dag voor de jaarvergadering

Bij meerdere kandidaten zal er stemming plaats vinden

 1. Contributie:
  • Vaststellen contributie voor 2023
 2. Kleding / sponsoring:
  • Bestelling kleding feb ‘22 op webshop Bioracer
  • Presentatie sponsors
  • Dragen nieuwe kleiding tijdens clubritten
 3. Evaluatie 2021:
  • Aangeboden programma 2021
 4. Programma 2022:
  • Fietskalender
  • Speciale activiteiten
 5. Rondvraag
 6. Sluiting